จัดฟันแบบใส คืออะไร

จัดฟันแบบใส คืออะไร จัดฟันแบบใส invisalign เป็นการจัดฟันแบบใส ที่สามารถถอดได้ และถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
โดยแสดงผลออกมาแบบวิดีโอ 3D โดยการจัดฟัน invisalign จะทำให้ฟันของคุณเรียงตัวสวย

โดยที่คนอื่นไม่รู้ ซึ่งมีความแตกต่างจากการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป

คนไข้สามารถที่จะศึกษาหรือดูการรีวิวจัดฟันใสได้ที่ smile and co สำหรับคนไข้ที่อยากจัดฟันแบบใส ต้องการแก้ปัญหาฟันซ้อน ฟันเก ฟันห่าง ปัญหาการสบฟัน หรือขากรรไกรล่างยื่น ที่มีเครื่องมือใส สวยงาม เหมือนไม่ได้จัดฟันอยู่

คุณหมอได้เตรียมข้อมูลการจัดฟันแบบใส invisalign ไว้อย่างครบถ้วนในบทความนี้แล้วค่ะ

เครื่องมือ จัดแบบฟันใส Invisalign เป็นเครื่องมือจัดฟันแบบใสที่ถอดได้ชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ innovation ของเครื่องมือแบบถอดได้ ที่เรียกว่า SmartTrack technology ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถคืนรูปเดิมได้ (shape memory) แม้จะมีฟันที่ซ้อนเกมาก

นอกจากนี้ตัวเครื่องมือสามารถส่งผ่านแรงชนิดเบาแบบต่อเนื่อง (light continues force) ทำให้การเคลื่อนฟันเกิดขึ้นต่อเนื่องเรื่อย ๆ โดยแรงจากเครื่องมือจะส่งผ่านตัว attachment หรือปุ่มบนฟัน ที่จะคอยควบคุมทิศการเคลื่อนฟันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดผลลัพธ์ที่คาดคะเนได้

จัดฟันแบบใส Invisalign มีกี่แบบ

จัดฟันใส invisalign full
เครื่องมือตั้งแต่ 15 ชิ้นขึ้นไป เหมาะกับเคสที่มีความซ้อนเกค่อนข้างมาก มีความซับซ้อน ใช้ระยะเวลาในการจัดฟันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

จัดฟันใส invisalign lite
เครื่องมือจัดฟัน 7-14 ชิ้น เหมาะกับเคสที่เคยจัดฟันมาแล้ว มีการซ้อนเกเพียงเล็กน้อย หรือจัดแล้วแต่ไม่ใส่ retainer ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 4 เดือน

จัดฟันใส invisalign i7
เครื่องมือจัดฟัน 7 ชิ้น เหมาะกับเคสที่เคยจัดฟันมาแล้ว มีการซ้อนเกเพียงเล็กน้อย ทัตแพทย์จะช่วยเรียงฟันให้เข้ารูปเป็นปกติ โดยใช้ เครื่องมือจัดฟันแบบใส invisaligni7 ใช้เวลาในการจัดฟันไม่นานประมาณ 2-3 เดือน